Sivil Hareket

K. Topbaş Fatih Camiine Haziresine gömüldü

Bir müze hükmünde olan Selatin camii hazirelerine Yeni gömü yapılması ne kadar hukuka uygun? Daha önce Özal Ailesinden Hafize ve Y. Bozkurt Özal Süleymaniye camii haziresine gömülmüştü. Fetöcülük algısı ile görevinden azledilen İç Mim. Kadir Topbaş'ın Fatih camii haziresine gömülmesine Basın (Ölüye saygı) amacıyla pek tepki göstermedi, Sosyal medya paylaşımlarında ise yoğun tepkiler hala devam ediyor.

K. Topbaş Fatih Camiine Haziresine gömüldü
Tarih: 16-02-2021 17:31

Çünkü İstanbul'un tarihi anıt camileri halkın gözünde diğer camilerden daha kutsalmış gibi bir algıya sahip. Toplumsal bu algıyı görmezden gelenler merhum Topbaşın Fatih camii haziresine gömülmesini sağladılar. Bunun ne kadar doğru olduğunu ileriki tarihlerde yaşayarak göreceğiz.

Üç İmparatorluğa başkentlik yapmış tarihi sur içindeki Yapısal katliamları ve İstanbul'un iklimini ve Siluetini etkileyen Gökdelenlere yol veren bir başkan olarak İstanbul katili Henri Prost'tan sonra en fazla teki K. Topbaş için yapılmış, yapılmaya devam edecektir.

İstanbul'un tarihi siluetini katleden Haliç Metro köprüsü, Zeytinburnu Kuleleri, Kabataş, Galataport, Haliçport, Zeytinburnundan Ataköye kadar sahil kanunu ihlal edilerek yapılan devası siteler, Ve İstanbulun tepelerini bir perde gibi kapatan gökdelenler nedeniyle görev yaptığı 13 yıl pek hayırla yad edilmeyecek.

Hemen Fatih camiine cepheli Kaptanı Derya Halil paşa camii parseline kaçak katlı Saray pastahanesini açması kendisinin manevi hassasiyeti konusunda hiçte iyi not olmamıştı.

Amacımız kimseyi yargılamak değil.
Ne egemen hukukun, Nede ilahi hukukun temsilcisi değiliz, Sadace bir vatandaş olarak objektif haberciliğimizi yapıyoruz

DİP NOTLAR: ASRİ GÖMÜLER HUKUKA AYKIRI

SEKİZİNCİ Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın annesi Hafize Özal’ın, Süleymaniye Camii Haziresi’ne gömülmesine ilişkin Bakanlar Kurulu kararını ‘ehliyet yönünden’ reddeden Danıştay 10. Dairesi, kardeşi Yusuf Bozkurt Özal’ın aynı yere defin kararını da iptal etti. Kararda, Yusuf Bozkurt Özal’ın belediye mezarlığı dışında ayrı bir yere gömülmesine izin veren Bakanlar Kurulu Kararı’nın, Anayasa’nın ‘eşitlik’ ilkesine aykırı olduğu vurgulandı.

Bakanlar Kurulu’na, ‘türbe’ ihdas etmek, cami haziresine defin izni vermek yolunda yetki veren bir yasa hükmü bulunmadığı belirtilen kararda, ölen kişinin belediyece tesis edilen mezarlığa gömülmesinin esas olduğu kaydedildi. Kararda, Süleymaniye Camii ve çevresinin İstanbul 1. Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu kararıyla ‘Kentsel ve Tarihi Sit, Kentsel ve Arkeolojik Sit’ alanı olarak kabul edildiği ve 2863 sayılı yasa uyarınca alan çevresinde her çeşit inşai ve fiziki müdahalenin yasaklandığına dikkat çekildi.

CUMHURİYET'İN İLANINDAN SONRA DEFNEDİLEN İLK 3 İSİM

Fatih Sultan Mehmet’in türbesinin yer aldığı hazireye Cumhuriyet’in ilanından sonra ilk olarak 1924 yılında hayatını kaybeden Osmanlı İmparatorluğu'nun Harbiye Nazırlığı yapan Şevket Turgut Paşa defnedildi. Şevket Turgut Paşa, Kurtuluş Savaşı'na destek veren isimlerden biri. Hazireye 1954 yılında da Ahmed Tâhir Marâşî defnedildi. Ardından 1964’te Pertev Demirhan, Fatih Cami Haziresi’ne defnedilen kişiler arasında yer aldı. Demirhan, Milletvekilliği ve Askerî Temyiz Mahkemesi üyeliği yaptı.

AKP DÖNEMİNDE 5 KİŞİ

AKP döneminde ise 5 isim Fatih Cami Haziresi'ne defnedildi. 2012 yılında Fatih Cami vaizi İbrahim Subaşı, 2016 yılında tarihçi Halil İnalcık, 2018’de Sanat tarihçisi Semavi Eyice,  2019’da Kemal Karpat ve 2021’de Kadir Topbaş, hazireye defnedilen isimler arsında yer aldı.

HAZİRE'YE DEFNEDİLEN İSİMLER

Hazireye defnedilen bazı kişiler şöyle: Ahmed Midhat Efendi, Vezir Ahmed Nazîf Paşa, Edîb Alî Nûsret Bey, Şeyhü’l-islâm Amasyavî Seyyîd Halîl Efendi, Şeyhü’l-islam Dağıstanlı Ömer Hulûsî Efendi, Vali Edîb Paşa, Maârif Nâzırı Emrullah Efendi, Sadrâzam Gazi Ahmed Muhtar Paşa, Mirliva Gazi Mehmed Zekeriyya Paşa, Âlim Hacı Mehmed Emin Efendi, Ferik Hacı Hüseyin Rıfkî Paşa, Müderris Hâfız Ahmed Şâkir Efendi, Âlim Hoca İshak Efendi, Nâzır İbrahim Râsih Paşa, Ferik İsmail Hakkî Paşa, Müşir Mahmud Mesud Paşa, Âlim Manastırlı İsmail Hakkî Efendi, Vâli-Adliye Nâzırı Mehmed Âkif Paşa, Dersiâm Mehmed Hamdî Efendi, Vâli Mehmed İzzet Paşa, Mehmed Nazif Paşa, Rusûmât Emîni Mehmed Ra’if Paşa, Hâriciye Nâzırı Mehmed Râşid Paşa, Şeyhü’l-islâm Mehmed Refik Efendi, Müşir Mehmed Şâkir Paşa , Vezîr Mehmed Şevket Paşa, Askerî Müfettiş Mehmed Tevfîk Paşa, Matematikçi Sâlih Zeki Bey, Şûra-yı Devlet Âzası Sâmîpaşa-zâde Necîb Paşa, Meşâyıhdan Hasan Hamdi Efendi, Şehbenderzâde Ahmed Hilmi Efendi, Harbiye Nâzırı Şevket Turgut Paşa, Topçu Ali Rıza Paşa, Vezîr Velîyüddîn Paşa.


Kaynak: SİVİL HAREKET

Editör: ABDULLAH GÖZAYDIN

YORUM YAP


DİĞER HABERLER


Masa Üstü Sürüme Geç