Sivil Hareket

Karadenize TOKİ tarımköy istiyoruz

Doğu Karadeniz boşalıyor, Bilhassa Hayvancılık, Arıcılık, Tavukçuluk, El Sanatları- ahşap gibi dallarda istihdam oluşturmak taahhüdü ile TOKİ tarımkent projeleri hayata geçirilmelidir. STK larımız bu konuda acilen proje teklifleri üretip bakanlığa sunarak hayata kazandırılmasında aracı olmalarını bekliyoruz.

Karadenize TOKİ tarımköy istiyoruz
Tarih: 03-02-2020 11:50

Bu şekilde büyük şehirlerde zor imkanlarla oturan Karadenizliler geri dönecek, Çoğu atıl bırakıldığı için ormanlaşan araziler tarıma açılacaktır. Bu geri dönüşler şehirlerin nüfusunu azaltarak şehir kaosunun rahatlamasına hizmet edecektir.

ÇOK Önemli; Orta- Doğu-Güney anadoluda boş arazı çok Karadenizde böyle arazi yok.
karadeniz yerleşim planlarına uygun arazi masrafı çıkarmadan Herkese kendi arazisinde ev yapılmasının önü açılmalı, karadenizde tapular müstakil değil, TOKİ bir kanun çıkartıp Mevcut arazide aile başı istenilen M2 hak sahipleri için diğer hak sahiplerinden muvakkatname istenmeden talep sahibinin kendi arazisinde istediği yere ev yapılmasını sağlamaktır. 

Türkiye'nin örnek projeleri arasında gösterilen Tarımköy Projesi kapsamında TOKİ onbinlerce konut üretiyor. İşte Tarımköy hakkında bilinmesi gerekenler...

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) nitelikli konut üretimine Türkiye’nin köylerinde ve kırsal alanlarında devam ediyor. Tarımköy Projesi kapsamında bugüne kadar binlerce konut üreten TOKİ, böylece altyapısı, konutları, sosyal donatıları, yolları, çocuk parkı ve çevre düzenlemesiyle modern köyler hayata geçiriyor. Proje ile toprağı olmayan çiftçilere tarım arazisi ve işletme kredisi de veriliyor.

Tarımköy Projesi kapsamında her bölgenin ihtiyaç ve özelliklerine göre konut üretimi yapılıyor. Örneğin Erzurum’da kış şartlarına uygun konut üretilirken, Mardin’de yöresel mimarinin ön plana çıktığı konutlar hayata geçiriliyor.

5 maddede Tarımköy hakkında bilinmesi gerekenler

Tarımköy Projeleri, nüfusu 40 binden az olan ilçelerde Belediye ve Kaymakamlıklarla, nüfusu 40 binden çok olan il veya ilçelerde Belediye ve Valiliklerle ya da Kaymakamlıklarla ortak çalışma içerisinde gerçekleştiriliyor.


Binalar talebe ve yöreye uygun projelendirilip inşa ediliyor.

Okul, cami, sağlık ocağı gibi sosyal donatı talep edilmesi halinde konut satış bedeli yaklaşık yüzde 10- yüzde 20 oranında artırılıyor.

Konutlar bodrumlu veya bodrumsuz olarak yapılabiliyor.

Bodrumlu konutlarda bodrumlar iç kısmı kaba olarak teslim ediliyor.


Tarımköy Projesi nedir

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) nitelikli konut üretimine Türkiye'nin köylerinde ve kırsal alanlarında devam ediyor. Tarımköy Projesi kapsamında bugüne kadar binlerce konut üreten TOKİ, böylece altyapısı, konutları, sosyal donatıları, yolları, çocuk parkı ve çevre düzenlemesiyle modern köyler hayata geçiriyor.


Tarımköy Projesi’nin amacı

TOKİ tarafından geliştirilen Tarımköy Projeleri ile köylerde ve kırsal alanlarda yaşayan insanların geçim kaynaklarının geliştirilmesi, yerel halkın iş görmede örgütlenmesi, ülke içinde ve dışında pazarlanabilir nitelikte tarımsal ürünlerin üretilmesi, işlenmesi, değerlendirilmesi, depolanması ve bozulmadan saklanması amaçlanıyor. Bu amaçla oluşturulacak şirket veya kooperatifler aracılığı ile ürünlerin pazarlanması, üretim ve verimliliği geliştirici bilgi ve yüksek teknoloji oluşturulmasına yönelik üreten köylüler oluşturulması hedefleniyor.

Ayrıca atıl duran veya verimli kullanılamayan köy kaynaklarının devletin yönlendirmesi ve kamu imkânları çerçevesinde desteklenerek işler hale getirilmesi, buna paralel olarak sosyal yaşamlarının iyileştirilmesi ve köy mimarisinin geliştirilmesi, yöresel mimarinin korunup yenilenmesi, halkın yerinde iskanı, sağlıklı yaşanabilir konutlara kavuşturulmasına yönelik projeler oluşturularak şehre göçün önlenmesi sağlanacak. Bununla birlikte kurum ve kuruluşların mevcut imkânlarının bir araya getirilmesi, iş birliğinin geliştirilip güçlendirilmesi, mevcut kaynakların verimli kullanılması da amaçlanıyor.

Başvurularda aranılacak kıstaslar

Resmi Başvuru öncesinde yapılacak konut tip ve sayılarını belirlemek için başvuruyu yapan Valilik, Kaymakamlık veya Belediye tarafından anket formu düzenlenmelidir. Konut talebinin belirlenmesine yönelik yapılan anketin sonuçlarının değerlendirildiği anket sonuçları değerlendirme formu konut talep yazısı ile birlikte gönderilmelidir. (Vatandaşlarla yapılan anket formları Valilik/Kaymakamlık/Belediyelerde muhafaza edilecektir.)

Önerilecek Tarımköy arazisi, hane başına parsel büyüklüğü yöresel farklılıklar göz önüne alınarak belirlenmektedir( 250 - 3.000 m²). arası 


Kaynak: SİVİL HAREKET

Editör: ABDULLAH GÖZAYDIN

YORUM YAP


DİĞER HABERLER


Masa Üstü Sürüme Geç